Odense Elforsyning Net A/S - klage over afvikling af gæld til tjenestemandspensionsforpligtelser i netprisen

Virksomhederne Jackpot A/S, Plast Team A/S og Kvisten A/S klager over, at Odense Elforsyning Net A/S i netprisen indregner afvikling af gæld til Odense kommune vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser.

Klagerne påstår primært, at gældsafviklingen af pensionsforpligtelserne over nettariffen er ulovmedholdelig efter elforsyningsloven. 3/1320-0101-0106, 3/1320-0101-0107, 3/1320-0101-0110