Odense Energi Net A/S - overdragelse af tjenestemands- pensionsforpligtelser til Odense Kommune

Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Odense Energi Net A/S, at tjenestemandspensionsforpligtelser ikke kan medregnes i følgende års netpriser.

Endvidere at Energitilsynet forudsætter at gælden vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelserne er afviklet ved slutningen af 2007, og at Odense Energi Net A/S skal indsende en plan for afviklingen af gælden vedrørende pensionsforpligtelserne. 3/1320-8901-0337