OK Benzin klager over manglende adgang til kundekartotek

Olieselskabet OK a.m.b.a. har klaget til Energitilsynet over, at Danske Energiselskabers Forening (DEF) i et medlemscirkulære har opfordret medlemsvirksomhederne til ikke at videregive oplysninger om kundernes elforbrug til nye aktører på markedet.

 

OK a.m.b.a. ønsker efter den nye elforsyningslovs ikrafttræden at etablere sig med elhandelsvirksomhed. Som forberedelse hertil har selskabet rettet henvendelse til en række elselskaber med anmodning om udlevering af oplysninger bl.a. om de respektive selskabers større kunders navn og adresse, omtrentlige årsforbrug af el, nettariffer i forsyningsområdet samt de faste betalinger i forsyningsområdet. 2/4-1506