Opgørelse af værdien af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977

Godkendelser af netselskabernes frit disponible egenkapital

Energitilsynet vedtog på mødet den 20. november 2000 i medfør af elforsyningslovens § 74 samt § 100, stk. 3, at godkende, at værdien af netselskabernes frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 enten opgøres på grundlag af:

I) selskabets individuelle dokumentation herom, herunder dokumentation af denne værdis fortsatte tilstedeværelse i netselskabet eller i tilknyttede selskaber, eller alternativt som

II) den andel af værdien af de pr. 1. januar 2000 opgjorte netaktiver i netselskabet, som var anskaffet før 1. januar 1977, og som indgår i netselskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2000. 3/1320-0200-0001