Påbud vedrørende Modstrøm Danmark A/S’ manglende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk

Forsyningstilsynet har i uge 43, 2019 gennemført en kontrol af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh, vedrørende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk og oplysninger om kombinationsprodukter på virksomhedens egen hjemmeside.

Forsyningstilsynet påbyder Modstrøm Danmark A/S straks, at indberette produkterne ”Fordelspakken” og ”Klimapakken” som kombinationsprodukter til elpris.dk, jf. § 2, stk. 4, og § 4, stk. 1, i indberetningsbekendtgørelsen samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.