Påtale for overtrædelse af forbuddet mod insiderhandel i REMIT-forordningen

Forsyningstilsynet har tildelt Elproduktionsselskabet HOFOR Energiproduktion A/S en påtale for overtrædelse af EU’s regler om insiderhandel. Det fremgår af en afgørelse truffet den 18. december 2020.

Den konkrete overtrædelse skete den 11. november 2019 på intraday-markedet for el. På trods af at insiderhandel er alvorligt, har Forsyningstilsynet dog i den konkrete sag vurderet, at en påtale er passende, idet omstændighederne ikke er blevet anset som værende tungtvejende nok til en politianmeldelse.

 

Læs Forsyningstilsynets afgørelse under 'Hent fil'