Påtale til Energinet Elsystemansvar A/S om offentliggørelse af priser på specialregulering

Forsyningstilsynet påtaler i en afgørelse af 1. juli 2019 over for Energinet Elsystemansvar, at Energinet Elsystemansvar ikke har iagttaget elforsyningslovens § 84 a, stk. 1

Det fremgår videre af afgørelsen, at Energinet Elsystemansvar inden for rammerne af elforsyningslovens § 84 a, stk. 1, kan offentliggøre priser på specialregulering, forudsat at offentliggørelsen alene sker som gennemsnitlige månedsværdier og med tre måneder mellem afgivelse af de enkelte bud og selve offentliggørelsen. Aktiverede mængder af specialregulering kan offentliggøres som gennemsnit, men ikke fordelt på teknologier.

Sagen udspringer af at Energinet Elsystemansvar den 3. maj 2018 sendte et notat med forslag om offentliggørelse af priser på specialregulering til det daværende Energitilsyn (nu Forsyningstilsynet).

Forsyningstilsynet meddelte den 6. juli 2018 Energinet Elsystemansvar, at Forsyningstilsynet på det foreliggende grundlag ikke havde betænkeligheder ved, at Energinet Elsystemansvar offentliggjorde priser på specialregulering, forudsat at offentliggørelsen skete som gennemsnitlige månedsværdier og med 3 måneder mellem afgivelse af de enkelte bud og offentliggørelsen.

I oktober 2018 offentliggjorde Energinet Elsystemansvar imidlertid priser på specialregulering fordelt på termiske anlæg, elkedler og vindmøller, dvs. på et mere detaljeret niveau, end hvad der følger af Forsyningstilsynets brev af 6. juli 2018.

På baggrund heraf har Forsyningstilsynet sendt en påtale til Energinet Elsystemansvar om offentliggørelse af priser på specialregulering.