Påtale vedrørende Energi Viborg Strøm A/S’ manglende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk

Forsyningstilsynet har i uge 43, 2019 gennemført en kontrol af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh, vedrørende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk og oplysninger om kombinationsprodukter på virksomhedens egen hjemmeside.

Forsyningstilsynet påtaler over for Energi Viborg Strøm A/S, at produkterne ”Saml-El - Flere boliger på samme abonnement” og ”Saml-El - Flere boliger på samme abonnement med Klima-El” i uge 43, 2019 ikke har været indberettet som kombinationsprodukter til elpris.dk, jf. § 2, stk. 4, og § 4, stk. 1, i indberetningsbekendtgørelsen samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

Afgørelsen kan findes under 'Hent fil' her på siden.