Påtale vedrørende Velkommen A/S’ indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet har i uge 43, 2019 gennemført en kontrol af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh, vedrørende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk og oplysninger om kombinationsprodukter på virksomhedens egen hjemmeside.

Forsyningstilsynet påtaler over for Velkommen A/S, at el- og bredbåndskombinationsprodukterne indberettet til elpris.dk, ”Familie plus kombi” og ”Familie plus kombi Strøm fra danske vindmøller”, i uge 43, 2019 ikke har været tilgængelige på virksomhedens egen hjemmeside. Afgørelsen er truffet i medfør af § 72 a, stk. 8, jf. stk. 5, i lov om elforsyning.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.