Påtale vedrørende Verdo Go Green A/S’ manglende indberetning af kombinationsprodukt til elpris.dk

Forsyningstilsynet har i uge 43, 2019 gennemført en kontrol af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh, vedrørende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk og oplysninger om kombinationsprodukter på virksomhedens egen hjemmeside.

Forsyningstilsynet påtaler over for Verdo Go Green A/S, at produktet ”Verdo El – Flere boliger” i uge 43, 2019 ikke har været indberettet som kombinationsprodukt til elpris.dk, jf. § 2, stk. 4, og § 4, stk. 1, i indberetningsbekendtgørelsen samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.