Prisdifferentiering i forbindelse med tarifering af el til forskellige købergrupper

Det nordjyske elforsyningsselskab Dania Elforsyning har forespurgt om mulighederne for at foretage en prisdifferentiering af to forsyningsområder.

Dania Elforsyning ønsker en klarlæggelse af Energitilsynets holdning til prisdifferentiering, som selskabet kan bruge i kommende forhandlinger om fusion. 3/1320-0302-0173