Prisfastsættelsen i Eltra og Elkraft System

Energitilsynet meddeler Elkraft System og Eltra, at Energitilsynet ikke finder det i overensstemmelse reglerne, at systemtariffen opkræves på grundlag af bruttoforbrug

Energitilsynet besluttede, at meddele Elkraft System og Eltra, at Energitilsynet ikke finder, at det er i overensstemmelse med principperne i elforsyningsloven, at systemtariffen opkræves på grundlag af bruttoforbruget.

Endvidere besluttede Tilsynet, at meddele Elkraft System og Eltra, at Energitilsynet i øvrigt kan godkende en prisfastsættelse i overensstemmelse med de principper, der fremgår af de systemansvarlige virksomheders notat, der blev fremlagt for Tilsynet den 19. september 2003.

Endelig besluttede tilsynet, at meddele Elkraft System og Eltra, at Energitilsynet i løbet af 2004 vil afgøre, hvilke formelle dokumentationskrav, der fremover skal stilles til både ex ante og ex post godkendelse af systemansvarets prisfastsættelse. Tilsynet vil hurtigst muligt indkalde Elkraft System og Eltra til drøftelser heraf. 3/1307-0300-0056

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet d. 1. juli 2018.