Prisregulering for nærtstående forsyningspligtselskaber til Nordjysk Elhandel

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at en række forsyningspligtige selskabers aftaler om indkøb af el ikke er indgået på markedsbestemte vilkår

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at en række forsyningspligtige selskabers aftaler om indkøb af el hos handelsselskabet Nordjysk Elhandel A/S ikke er indgået på markedsbestemte vilkår. Prisforhøjelser kan som følge heraf ikke indregnes i de forsyningspligtige selskabers elpriser. 3/1320-8901-0316

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.