Problemer med netselskabernes levering af måledata

Energitilsynet har truffet afgørelse om at bemyndige sekretariatet til at færdigforhandle med Dansk Energi/Elfor om at sikre, at udvekslingen af måledata blandt netselskaber og øvrige aktører kan effektueres indenfor en 5-ugers frist

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at bemyndige Sekretariatet for Energitilsynet til at færdigforhandle med Dansk Energi/Elfor om at sikre, at udvekslingen af måledata blandt netselskaber og øvrige aktører kan effektueres indenfor en 5-ugers frist.

Videre bemyndiges sekretariatet til at indlede forhandlinger om, hvorledes processen med at skifte el-leverandør kan tilrettelægges på en smidigere måde. 3/1320-0102-0052

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.