Radius Elnet A/S: Afgørelse vedr. ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stikledninger

Radius Elnet A/S har ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens indtægtsramme som følge af netvirksomhedens pr. den 1. januar 2016 har overført ca. 210.000 stikledninger fra en sideordnet aktivitet i netvirksomheden til at være en del af netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet underlagt indtægtsrammereguleringen. 

Forsyningstilsynet finder, at betingelser i elforsyningsloven § 70, stk. 9, 2. pkt., og indtægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 1, er opfyldt for at forhøje Radius’ reguleringspris/indtægtsramme som følge af overførslen af de pågældende stikledninger til Radius’ bevillingspligtige aktivitet. 18/06412