Rapport om registrering af leveringssikkerhed

Energitilsynet har besluttet at tilslutte sig anbefalinger om registrering af leveringssikkerhed med henblik på at kvalitet i leveringen inddrages i benchmarking af elnetselskaberne

Energitilsynet regulerer priser for ydelser fra eldistributionsselskaber og regionale eltransmissionsselskaber ud fra indtægtsrammer. Effektivitetsmålinger udgør et element heri.

Jf. bekendtgørelse 1520 af 23. december 2004 skal den økonomiske regulering af elnetselskaberne, herunder Energitilsynets opgørelse af elnetselskabernes effektivitet, fremover tage hensyn til kvalitet i leveringen af strøm. Således skal kvalitet i leveringen inddrages i den benchmarking af elnetselskaberne, der gennemføres til brug for reguleringsåret 2008.

Energitilsynet har besluttet at tilslutte sig rapporten med anbefalinger om registrering af leveringssikkerhed. Videre bemyndiges sekretariatet til at iværksætte registrering af leveringssikkerhed fra og med d. 1. januar 2006, herunder blandt andet en bemyndigelse til at udforme en vejledning til registreringen af leveringssikkerheden. 3/1320-0200-0065

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.