Ravdex A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Som led i indtægtsrammereguleringen skal Forsyningstilsynet forud for hvert reguleringsår til hver enkelt netvirksomhed udmelde en ex ante (forventet) indtægtsramme for det kommende år samt en ex post (bagudrettet) reguleringspris for det foregående år. 18/12114