Regulering af forsyningspligtige elselskaber efter 1. januar 2003

Energitilsynet godkender, jf. elforsyningsloven § 72, stk. 2, de forsyningspligtige virksomheders prisfastsættelse efter anmeldelse.

Energitilsynet har med vejledning af 27.oktober 2000 overfor de forsyningspligtige elvirksomheder udmeldt de generelle principper for tilsynets pris- og avanceregulering. 3/1307-0300-0019