Resultat af undersøgelse af elselskabers regninger

Resultat af stikprøveundersøgelse af elselskabers regninger

Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget en stikprøveundersøgelse af, om elselskabernes regninger opfylder bestemmelserne i faktureringsbekendtgørelsen. Endvidere vurderes det i undersøgelsen, om selskaberne i forbindelse med udformningen af regninger overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen om intern overvågning om ikke i sin kundekontakt at favorisere bestemte selskaber.

Den 1. januar 2008 trådte de nye regler, om elselskabernes fakturering og specificering af omkostninger i kraft. Disse regler indeholder en række minimumskrav til, hvad forbrugernes regninger skal indeholde af oplysninger.

Netselskaberne skal udarbejde interne overvågningsprogrammer, hvori det bl.a. skal beskrives, hvilke tiltag virksomheden gør for at sikre, at virksomheden ikke i sin kundekontakt favoriserer bestemte selskaber. Elregningen er en væsentlig måde for netselskabet at kommunikere med kunden på. Det er i denne situation afgørende, at netselskabet fremstår med egen identitet på regningen og ikke favoriserer f.eks. eventuelle koncernforbundne selskaber (j.nr. 4/0720-0200-0101).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018