Scanenergi Elsalg A/S: Intern afregning og pris-regulering 2002

Energitilsynet har truffet afgørelse om forsyningspligtselskabet Scanenergi Elsalg A/S’ aftaler med interesseforbundne elhandelsselskab

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at forsyningspligtselskabet Scanenergi Elsalg A/S’ aftaler med det interesseforbundne elhandelsselskab, Scanenergi A/S i 2001 og 2002 ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. Som følge heraf kan det for meget erlagte beløb ikke indregnes i Scanernergi Elsalg A/S’ salgspriser. 3/1320-0304-0022

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.