SEAS-NVE - ansøgning om forhøjelse af indtægtramme - Novo Syd, NVS station og NVS kabler

Ansøgning om forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer i form af idriftsættelse af 50 kV-felter og kabellægning af luftledninger.

Anlægget er idriftsat delvist i 2008 og delvist i 2010. 12/06283