SEAS-NVE - ansøgning om forhøjelse af indtægtsramme pga. kabellægning - gammel model

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra SEAS-NVE Net A/S om forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge af en nødvendig nyinvestering.

SEAS-NVEs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger i 2007, og selskabet har oplyst, at kabellægningen er gennemført af hensyn til forsyningssikkerheden. 12/06280