SEAS-NVE - Ansøgning om forsøg med 3-leds-priser

SEAS-NVE Holding A/S har ansøgt Energitilsynet om godkendelse til et demonstrationsprojekt vedr. afregning med en dynamisk nettarif sammen med spotafregning af maksimalt 1.000 private husholdningskunder.

Endvidere vil SEAS-NVE teste fiktive dynamiske afgifter på en begrænset kundegruppe. 12/06632