Sønderjyske Net A/S: Ansøgning om ekstraordinær forhøjelse af indtægtsrammen for år 2000

Det kommende netselskab Sønderjyske Net A/S, det tidligere Sønderjyllands Højspændingsværk An/s (SH), har i brev af 17. juli 2000 ansøgt om indregning af ekstraordinære omkostninger i indtægtsrammen for år 2000 i forbindelse med en tabt retssag.

Energitilsynet har den 3. august 2000 i medfør af elforsyningslovens §70 stk. 2 fastlagt og udsendt indtægtsramme til SH Energi A/S. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i elforsyningslovens §69 nævnte omkostninger, dvs. til dækning af virksomhedernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og omkostninger og afskrivninger samt forretning af kapital. Fastlæggelsen af indtægtsrammen følger af de bestemmelser, der er beskrevet i kapitel 3 i Bekendtgørelse nr. 290 om indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 2/4-1979