Stikprøve af elselskabers regninger

Energitilsynet tilkendegiver over for elselskaber med mangler i regningsmaterialet, at indholdet skal bringes i overensstemmelse med reglerne

Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget en stikprøveundersøgelse af elselskabernes regninger.

Den 1. januar 2008 trådte de nye regler om elselskabernes fakturering og specificering af omkostninger i kraft. Disse regler indeholder en række minimumskrav til, hvad forbrugernes regninger skal indeholde af oplysninger.

Stikprøveundersøgelsen er baseret på regningsmateriale fra 21 repræsentative elselskaber, fordelt på 14 netselskaber og 7 elhandels- og forsyningsselskaber. Der er tale om eksempler på periodeopgørelser (årsafregninger) og acontoregninger for henholdsvis transport- og energiydelser fra 2008.

Energitilsynet fører tilsyn med overholdelsen af faktureringsreglerne og behandler konkrete klager herom fra forbrugere. Det er sekretariatets opfattelse, at selskaberne samlet set overholder reglerne på et acceptabelt niveau, men at de konstaterede mangler skal påtales over for de berørte selskaber.

Energitilsynet tilkendegiver, at de selskaber, hvor der er konstateret mangler i regningsmaterialet anmodes om at bringe indholdet af regningerne i overensstemmelse med gældende regler. 4/0720-0200-0084

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.