Stikprøvekontrol i foråret 2021 vedr. el-handelsvirksomhederes indberetning til Elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet har i uge 15 og 16, 2021 gennemført en stikprøvekontrol i forhold til 15 ud af 42 elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til elforbrugere med et forbrug på op til 100.000 kWh om året.

Forsyningstilsynet har på baggrund af stikprøvekontrollen meddelt påbud til én elhandelsvirksomhed og truffet afgørelse om påtale over for fem elhandelsvirksomheder for manglende overholdelse af reglerne om korrekte og tilstrækkelige oplysninger om priser og produkter ved indberetning til prisportalen elpris.dk og på deres egne hjemmesider. Ni elhandelsvirksomheder, Bornholms Energi A/S, EWII Energi A/S, ForskEl El A/S, GNP Energy Danmark A/S OK a.m.b.a., SEF Energi A/S, Struer Energi Handel A/S, Strømlinet A/S og Verdo Go Green A/S levede op til reglerne på tidspunktet for kontrollens gennemførsel, og de har derfor ikke modtaget en afgørelse om påtale eller påbud.

Afgørelserne kan findes her på siden under ’Hent fil’

1) Påtale til Blue Energy A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at Blue Energy A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 26. april 2021.

Blue Energy A/S' produkter ”Strøm for fan”, ”Blue Flex plus”, ”Blue fri lejlighed plus” og ”Blue fri hus plus” var indberettet til elpris.dk, uden at oplysningerne om produkterne i tilstrækkeligt omfang var tilgængelige på virksomhedens egen hjemmeside. Produktet ”Blue fri sommerhus” var tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside, men ikke indberettet til elpris.dk.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelsen.

2) Påtale til Elektron ApS

Forsyningstilsynet påtaler, at Elektron ApS ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 14. april 2021.

Elektron ApS' produkt ”Introduktionspris” var tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside uden samtidig at være indberettet til elpris.dk. Elektron ApS havde desuden ikke indberettet en tillægspris på 8 øre/kWh til elpris.dk som en del af kWh-prisen for produkterne ” PrisLoft minimer din risiko Med Vindstrøm” og ”MarkedsPris Med Vindstrøm”.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelserne.

3) Påbud til Energiselskabet Natur-Energi A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at Energiselskabet Natur-Energi A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 19. april 2021.

at Energiselskabet Natur-Energi A/S har ved indberetningen af produkterne "Elskov", "Nødstrøm", "Panda Power" og "Prisgaranti", ikke indregnet et engrosgebyr på 1,56 øre/kWh inkl. moms (1,250 øre/kWh ekskl. moms) som en del af kWh-prisen for de pågældende produkter.

Forsyningstilsynet påbyder derfor Energiselskabet Natur-Energi A/S straks at sikre, at engrosgebyret er indregnet i de kWh-priser, som virksomheden har indberettet for produkterne "Elskov", "Nødstrøm", "Panda Power" og "Prisgaranti".

4) Påtale til Modstrøm Danmark A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at Modstrøm Danmark A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 20. april 2021.

Modstrøm Danmark A/S' produkter "Basispakke", "Energisparepakke", "Fordelspakke" og "Klimapakke" var ikke indberettet til elpris.dk, selvom de blev udbudt på virksomhedens på egen hjemmeside. Modstrøm Danmark A/S havde desuden ikke er angivet nogen kWh-pris for produktet "renSPOT" på virksomhedens egen hjemmeside.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelserne.

5) Påtale til NettoPower ApS

Forsyningstilsynet påtaler, at NettoPower ApS ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem den månedlige abonnementspris indberettet til elpris.dk og den månedlige abonnementspris på NettoPower ApS' egen hjemmeside vedrørende produktet "Altid billig el og blandt de bedste på Trustpilot Strøm fra Danske vindmøller" på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 12. april 2021.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelsen.

6) Påtale til Velkommen A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at Velkommen A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 19. april 2021.

Velkommen A/S havde således indberettet seks produkter til elpris.dk, som ikke er tilgængelige på virksomhedens egen hjemmeside.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelserne.