Stikprøvekontrol vedrørende elhandelsvirksomheders indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet har i uge 43 til 44 2020 gennemført en stikprøvekontrol som omfattede i alt 10 elhandelsvirksomheder. Virksomhederne blev udtaget, fordi de i to år i træk havde modtaget enten et påbud eller en påtale for manglende overholdelse af reglerne om overensstemmelse mellem indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på virksomhedernes egen hjemmeside.

Seks elhandelsvirksomheder modtager påtale

Forsyningstilsynet har på baggrund af stikprøvekontrollen truffet afgørelse om påtale over for følgende seks elhandelsvirksomheder for manglende overholdelse af reglerne om korrekte og tilstrækkelige oplysninger om priser og produkter ved indberetning til prisportalen elpris.dk og på deres egne hjemmesider.


1) Blue Energy A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at Blue Energy A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 21. oktober 2020.

Blue Energy A/S’ produkt ”Blue Flex Small” var indberettet til elpris.dk uden samtidigt at være tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelsen.


2) Elektron ApS

Forsyningstilsynet påtaler, at Elektron ApS ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 21. oktober 2020.

Elektron ApS’ produkt ”Hjertestrøm med Vindstrøm” var tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside uden samtidigt at være indberettet til elpris.dk. Elektron ApS havde desuden indberettet produkterne "PrisLoft" og "PrisLoft med Vindstrøm" til elpris.dk, som ikke var tilgængelige på virksomhedens egen hjemmeside.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelserne.


3) Natur-Energi A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at Energiselskabet Natur-Energi A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 21. oktober 2020.

Energiselskabet Natur-Energi A/S’ produkter ”Elskov”, ”Natur-Energi Prisgaranti”, ”Nødstrøm”, ”Ren Energi”, ”Ren Energi Plus” var ikke indberettet til elpris.dk, selvom de blev udbudt på virksomhedens egen hjemmeside. Produktet ”Prisgaranti - Intro-tilbud” var endvidere indberettet til elpris.dk, selvom produktet ikke udbydes på virksomhedens egen hjemmeside.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelserne.


4) EWII Energi A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at EWII Energi A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 26. oktober 2020.

EWII Energi A/S’ otte produkter ”Indkøbspris med Vindstrøm”, ”Indkøbspris med Skov-el”, ”Standard pris med Vindstrøm”, ”Standard pris med Skov-el”, ”Fast pris med Vindstrøm”, ”Fast pris med Skov-el”, ”Variable pris med Vindstrøm” samt ”Variabel pris med Skov-el” var ikke indberettet til elpris.dk, selvom de blev udbudt på virksomhedens egen hjemmeside.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelserne.


5) GNP Energy Danmark A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at GNP Energy Danmark A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem kilowatt-time prisen på virksomhedens egen hjemmeside og elpris.dk i forhold til produktet ”Fordel Plus El” på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 23. oktober 2020.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelsen.


6) Velkommen A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at Velkommen A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem kilowatt-time prisen på virksomhedens egen hjemmeside og elpris.dk i forhold til produkterne ”Mit Hjem”, ”Mit Hjem Strøm fra danske vindmøller”, ”Familie Plus” og ”Familie Plus Strøm fra danske vindmøller” på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 28. oktober 2020.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelserne.


Fire elhandelsselskaber overholdt reglerne


De fire elhandelsvirksomheder ForskEl El A/S, Modstrøm Danmark A/S, SEF Energi A/S og Strømlinet A/S, overholdt reglerne på tidspunktet for kontrollens gennemførsel, og de har derfor ikke modtaget en afgørelse om påtale eller påbud.

Afgørelserne kan findes til højre her på siden under ’Hent fil’