Syd Energis overholdelse af bestemmelser om forbrugerbeskyttelse

Energitilsynet har truffet afgørelse om at indlede forhandlinger med Syd Energi med henblik på, at forsyningen i forbindelse med nye kundeforhold giver de informationer, som følger af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse

I forbindelse med en forbrugerklage har Energitilsynets sekretariat konstateret, at Syd Energi (tidligere Sydvest Energi) ikke overholder lovgivningens regler om forbrugerbeskyttelse.

Afgørelse: Energitilsynet vedtog, at da Syd Energi ikke har overholdt bestemmelserne i Energistyrelsens bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse, bemyndiges Energitilsynets sekretariat til at indlede forhandlinger med Syd Energi med henblik på at ændre forsyningens procedure således, at forsyningen i forbindelse med etableringen af nye kundeforhold giver de informationer, som bekendtgørelsen foreskriver (j.nr. 4/0720-0200-0030).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018