Sydvest Energi Net - abonnementsbetaling overfor Aal El-net og Hjerting Transformatorforening

HR Management & Training har på vegne Aal El-Net og Hjerting Tranformatorforening indsendt en klage til Energitilsynet over Sydvest Energi Net.

Klagen omhandler fastsættelse af Sydvest Energi Nets abonnementsbetaling samt manglende gennemsigtighed i prisberegningen af denne. 3/1320-0102-0042