Tekniq A/S klager over TRE-FOR A/S’ uddeling af reklamer i forbindelse med måleropsætning hos TRE-FOR El-net A/S’ kunder

Energitilsynets sekretariat har modtaget klage fra Tekniq A/S over TRE-FOR A/S’ uddeling af reklamer i forbindelse med måleropsætning hos TRE-FOR El-net A/S’ kunder.

Energitilsynets sekretariat har på baggrund af sagsfremstillingen truffet afgørelse om påbud. 4/0720-0189-0005