Thy-Mors Energi A/S: Afgørelse om regulering af de forsyningspligtige elpriser

Sekretariatet har på baggrund af sekretariatets afgørelse af 28. juni 2010 om efterregulering af et tilgodehavende hos Thy-Mors Energi’s forsyningspligtige el-kunder vurderet tilbagebetalingen af efterreguleringssaldoen.

Med henvisning til sekretariatets afgørelse om efterregulering af 28. juni 2010 er det sekretariatets samlede vurdering, at Thy-Mors Energi A/S har afviklet den tilbageværende efterreguleringssaldo for perioden 2001-2004 på 4.320.802 kr. 14/03677