Tilkendegivelse om behandling af ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer

Der har ikke hidtil været frist for elnetselskaber til at søge Energitilsynet om at få forhøjet reguleringsprisen på grund af nødvendig nyinvestering. Energitilsynet tilkendegiver, at der fastsættes frister for ansøgninger

Et elnetselskab kan ansøge Energitilsynet om at få forhøjet sin reguleringspris – og dermed indtjeningsmulighederne – som følge af en såkaldt nødvendig nyinvestering. En nødvendig nyinvestering kan eksempelvis være, at luftledninger lægges ned i kabler i jorden. 

Sekretariatet for Energitilsynet har hidtil fortolket indtægtsrammebekendtgørelsen på den måde, at der ikke var hjemmel til at fastsætte frister for netselskabernes ansøgning om nødvendige nyinvesteringer. Det har medført, at der ikke har været nogen forældelsesfrist for ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer. 

Sekretariatet for Energitilsynet i marts 2015 indgik i et samarbejde med Kammeradvokaten, blandt andet om en fornyet vurdering af mulighederne for at fastsætte frister for netselskabernes ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer. Efter Kammeradvokatens fortolkning af indtægtsrammebekendtgørelsen samt henvisning til almindelige forvaltningsretlige principper, vurderer sekretariatet, at det er muligt at fastsætte en frist for netselskaberne til at indsende deres ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer. 

Energitilsynet udtrykker med tilkendegivelsen, at der fremadrettet ændres praksis for sager om nødvendige nyinvesteringer, herunder at der fastsættes frister for indsendelse af ansøgninger. 15/01397

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018