Tilkendegivelse om Dansk Energis opdateringer til Standardiserede vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet

Forsyningstilsynet tager opdateringer til Dansk Energis Standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet til efterretning.

Forsyningstilsynet har den 29. april 2021 afgivet sin tilkendegivelse om at kunne tage opdateringer af 28. april 2021 til efterretning. De anmeldte opdateringer er opdateringer til en række punkter i Dansk Energis Standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet.

Forsyningstilsynet afgiver sin tilkendegivelse i medfør af elforsyningslovens § 73 b.

Den standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet, udgør en standardtekst, som netvirksomhederne kan benytte som aftalegrundlag ved nettilslutning af forbrugs- og produktionsanlæg.

Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de vil anvende Dansk Energis Standardiseret vejledning som aftalegrundlag for nettilslutning af forbrugs- og produktionsanlæg.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energibranchens standardiserede vejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73b.