Tilkendegivelse om Dansk Energis standardiseret vejledning om Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg

Forsyningstilsynet tager Dansk Energis standardiseret vejledning om Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg af 17. marts 2021 til efterretning.

Forsyningstilsynet har den 24. marts 2021 afgivet sin tilkendegivelse om at kunne tage Dansk Energis standardiseret vejledning om Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg af 17. marts 2021 til efterretning.

Forsyningstilsynet afgiver sin tilkendegivelse i medfør af elforsyningslovens § 73 b.

Dansk Energi har som brancheorganisation anmeldt standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg til Forsyningstilsynet.

Den standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg, udgør en standardtekst, som netvirksomhederne kan benytte som aftalegrundlag ved nettilslutning af kategori B, C og D-produktionsanlæg.

Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de vil anvende Dansk Energis standardiseret vejledning som aftalegrundlag for nettilslutning af kategori B-, C- og D-produktionsanlæg.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energibranchens standardiserede vejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73b.