Tilkendegivelse om forlængelse af Dansk Energis standardgebyrer indtil udgangen af 2023

Dansk Energis anmodning om forlængelse af tilkendegivelsen om standardgebyrer tages til efterretning i Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 1. november 2021.

Forsyningstilsynet afgiver tilkendegivelser i medfør af elforsyningslovens § 73 b.

En branchevejledning kan danne grundlag for virksomhedernes metoder, altså deres prisberegning og deres vilkår i medfør af metodebekendtgørelsens § 4. Dermed bliver en branchevejledning en standard for prisberegning og vilkår. Det står selskaberne frit for, om de ønsker at anmelde i overensstemmelse med branchevejledningen.

Netvirksomhederne kan enten anmelde egne individuelle metoder, eller de kan basere sig på Dansk Energis branchevejledninger. I begge tilfælde skal hver enkelt netvirksomhed anmelde den valgte metode til Forsyningstilsynet til godkendelse.

Branchevejledningen, som Dansk Energi har udarbejdet, blev taget til efterretning af Forsyningstilsynet i en tilkendegivelse af 27. august 2020. Tilkendegivelsen blev dengang tidsbegrænset til udgangen af 2022, da tallene, som gebyrerne baseredes på, svingede meget.

Dansk Energi er derfor i gang med at gennemføre en ny omkostningsanalyse, men har konstateret, at processen vil blive mere tidskrævende end først antaget. Dansk Energi mener derfor ikke, at analysen kan være færdig til tiden.

Dette er baggrunden for anmodningen om forlængelse af tilkendegivelsen af 27. august 2020’s gyldighedsperiode.

Forsyningstilsynet vurderer, at en forlængelse på 1 år er rimelig, på trods af modsatrettede hensyn i forhold til princippet om omkostningsægthed. Dette fremgår af den nye tilkendegivelse af 1. november 2021.

Tilkendegivelsen af 27. august 2020 er dermed blevet forlænget indtil udgangen af 2023.