Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger

Energitilsynet tilkendegiver i rammenotat principper for opgørelse af elnet- og de regionale transmissionsvirksomheders indtægtsrammer 2005-2011.

Energitilsynet har tilkendegivet, at der skal anvendes en række principper i forbindelse med opgørelse af elnet- og de regionale transmissionsvirksomheders indtægtsrammer for årene 2005-2011. Principperne vedrører hhv. sekretariatets praksis med udmelding af indtægtsrammer samt fejl i opgørelsen af forrentning for perioden 2005-2007.

I tilknytning hertil har Energitilsynet desuden truffet afgørelse om indtægtsrammeudmelding for NRGi Net A/S for årene 2005-2011. 12/05012

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018