Tilkendegivelser om Dansk Energis standardaftale mellem netvirksomhed og elleverandør om brug af distributionsnettet og tilhørende servicevilkår

Forsyningstilsynet har den 29. april 2021 afgivet tilkendegivelser om at kunne tage Dansk Energis standardaftale mellem netvirksomhed og elleverandør om brug af distributionsnettet og tilhørende servicevilkår af 20. april 2021 til efterretning.

Forsyningstilsynet afgiver sine tilkendegivelser i medfør af elforsyningslovens § 73 b.

Dansk Energi har som brancheorganisation anmeldt standardaftale mellem netvirksomhed og elleverandør om brug af distributionsnettet og tilhørende servicevilkår til Forsyningstilsynet.

Standardaftalen mellem netvirksomhed og elleverandør om brug af distributionsnettet og tilhørende servicevilkår udgør en standardtekst, som netvirksomhederne kan benytte til at udforme aftalegrundlag med elleverandørne ved brug af distributionsnettet.

Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de vil anvende Dansk Energis Standardaftale mellem netvirksomhed og elleverandør om brug af distributionsnettet og tilhørende servicevilkår.

Netvirksomhederne kan enten anmelde egne, individuelle metoder, eller de kan basere sig på Dansk Energis branchevejledninger. I begge tilfælde skal metoderne anmeldes til Forsyningstilsynet til godkendelse af hver enkel netvirksomhed.