Tilkendegivelser vedr. Dansk Energis anmeldte branchevejledninger

Liste med tilkendegivelser vedr. Dansk Energi anmeldte branchevejledninger

Dato for tilkendegivelse

Dansk Energis
branchevejledning vedrørende

Sagsnr.

Bilag

01-11-2021

Standardgebyrer, forlængelse til 2023

21/01349 (tidl. 21/07834)

Bilag 1 - Præsentation
Bilag 2 - Anmodning

29-04-2021

Opdatering af tilslutningsbestemmelser (tidsbegrænset til 31.12.2023)

20/08807

 

29-04-2021

Servicevilkår mellem netvirksomhed
og elleverandør

20/05732

 

29-04-2021

Standardaftale mellem netvirksomhed
og elleverandør om brug af distributionsnettet

20/05732

 

09-02-2021

Tilslutningsbidrag og standardtilslutning

20/07858

Bilag 1

Bilag 2

02-11-2020

Standardtilslutningsbidrag – prisindekseret

20/12844

 

27-08-2020

Standardgebyrer

19/03403

Bilag 1 - Standardgebyrer

20-04-2020

Dansk Energis branchevejledning for ensretning af abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder

18/18245

 

31-03-2020

Standardiseret vejledning vedr. A0-kunder

19/13098

 

05-12-2019

Standardtilslutningsbidrag for ladestandere

19/13152

Bilag 1 - Sag 19/13152
Bilag 2 - Sag 19/13152
Bilag 3 - Forlængelse af nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere

03-12-2019

Standardtilslutningsbidrag

19/11914

 

26-03-2019

Standardgebyrer – forgæves kørsel

19/04169

 

14-02-2019

Standardgebyrer

18/17218

 

09-10-2018

Genanmeldelse af tarifmodel 2.0

18/09856

Bilag 1 - Genanmeldelse af tarifmodel 2.0

29-05-2018

Tilslutningsbidrag for ladestandere

18/08162

 

18-12-2017

Tilslutningsbidrag for ladestandere

17/12024

 

21-06-2017

Tarifmodel 2.0 - Egenproducenters rådighedsbetaling

17/06429

Bilag 1 - Sag 17/06429
Bilag 2 - Sag 17/06429
Bilag 3 - Sag 17/06429

27-03-2017

Tarifering af el til varmeproduktion

16/05929

Bilag 1 - Tarifering af el til varmeproduktion

16-03-2017

Standardgebyrer – forgæves kørsel

16/06814

 

14-12-2016

Tilslutningsbidrag for 2017

16/11009

 

01-06-2016

Standardgebyrer for netvirksomhedsydelser

15/12165

Bilag 1 - Standardgebyrer for netvirksomhedsydelser

14-12-2015

Tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum 2016-2017

15/11090

 

09-12-2015

Serviceniveauet mellem netselskaber og elleverandører

15/04754

Bilag 1 - Serviceniveauet mellem netselskaber og elleverandører

17-11-2015

Tilslutningsbidrag for 2016

15/10861

 

27-10-2015

Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet

15/05734

Bilag 1 - Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet

06-08-2015

Nettilslutningsaftale for vindkraftanlæg

15/07254

 

23-06-2015

Dansk Energis tariferingsmodel 2.0

15/00185

Bilag 1 - Dansk Energis tariferingsmodel 2.0

28-04-2015

Nettilslutning af elkedler med begrænset netadgang (herunder varmepumper)

14/06768

 

27-04-2015

Tilslutningsbestemmelser i engrosmodellen

15/03157

 

12-03-2015

Standardaftaler for vindkraftværker og solcelleanlæg

13/10770

 

12-03-2015

Tilslutningsbestemmelser

14/08041

 

25-11-2014

Tilslutningsbidrag for 2015

14/12248

 

25-07-2014

Ændringer til netbenyttelsesaftale

14/04634

 

25-07-2014

Leveringsbestemmelser (netbenyttelsesaftale)

14/04046

 

26-03-2014

Tarifering af kunder med solcelleanlæg

13/03742

Bilag 1 - Tarifering af kunder med solcelleanlæg

06-12-2013

Tilslutningsbidrag for 2014

13/13117

 

27-11-2013

Tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum 2014-2015

13/11638

 

19-12-2012

Standardtilslutningsbidrag for 2013

12/17536

 

19-12-2012

Revideret tariferingsmodel

12/05531

Bilag 1 - Revideret tariferingsmodel

06-02-2012

Tilkendegivelse om, at der ved deling af leveringsomfang kan betales to (eller flere) fulde netabonnementer

12/12766

 

16-12-2011

Tilslutningsbidrag ved deling af leveringsomfang, med forbehold for virkningen på abonnementsbetalingen

4/0720-0400-0244

 

12-12-2011

Tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum

4/0720-8901-0211

 

24-11-2008

Indekseringsmodel til regulering af standardtilslutningsbidrag

4/0720-0304-0048

 

07-05-2002

Tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet

3/1320-8901-0013

 

27-02-2002

Standardinvesteringsbidrag gældende fra 1. januar 2002

3/1320-8901-0115