Tilsyn i foråret 2019 vedrørende elhandelsvirksomhedernes indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet har i uge 13, 2019 gennemført et tilsyn af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh.

1) Påtale til Blue Energy A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for Blue Energy A/S, at virksomheden i uge 13 ikke har haft indberettet produkterne ”Blue Flex” og ”Blue Flex Small” til elpris.dk, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 8, jf. stk. 5.

 

2) Påtale til Elektron ApS vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for Elektron ApS, at produktet ”Hjertestrøm” ikke har været indberettet til elpris.dk, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 8, jf. stk. 5.

 

3) Påtale til Energiselskabet Natur-Energi A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for Energiselskabet Natur-Energi A/S, at virksomheden i uge 13 ikke har haft indberettet de gældende kWh-priser i forhold til de udbudte produkter ”Ren Energi”, ”Ren Energi Plus” og Natur Energi Prisgaranti” jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 5.  

 

4) Påbud til Eniig Energi A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder Eniig straks at indberette produkterne ”FlexEl KlimaEl Vand”, ”PuljeEl KlimaEl Vand”, ”IntroEl KlimaEl Vand” og ”IntroEl KlimaEl Vind” til elpris.dk, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 8, jf. stk. 5.

 

5) Påtale til EWII Energi A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for EWII Energi A/S, at virksomheden i uge 13 ikke har haft indberettet de gældende priser på produkterne ”Spot-el” og ”Spot-el Vindstrøm” til elpris.dk, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 8, jf. stk. 5.

6) Påbud til ForskEl El A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder Forskel El A/S straks at korrigere navnet på det indberettede produkt på elpris.dk så det bringes i overensstemmelse med produktnavnet oplyst på egen hjemmeside samt straks at indberette de gældende kWh-priser i forhold til det udbudte produkt således, at der er overensstemmelser mellem kWh-priserne på elpris.dk og på Forskel El A/S´ egen hjemmeside jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 5.  

 

7) Påtale til Forsyning Helsingør Elhandel A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for Forsyning Helsingør Elhandel A/S, at produkterne ”Kronborg Spar”, ”Kronborg Variabel”, Kronborg Basis” og ”Kronborg Vind” i uge 13 ikke har været indberettet til elpris.dk, jf. elforsyningslovens § 72a, stk. 8, jf. stk. 5.

 

8) Påtale til GNP Energy A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for GNP Energy A/S, at virksomheden i uge 13 ikke havde indberettet virksomhedens produkter ”Fordel plus el” og ”Ide-el” til elpris.dk med gældende kWh-priser, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 8, jf. stk. 5.

 

9) Påtale til Gul Strøm A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for Gul Strøm A/S, at virksomheden i uge 13 ikke havde angivet nogen kWh-pris på virksomhedens egen hjemmeside, jf. elforsyningslovens § 72a, stk. 8, jf. stk. 5.

 

10) Påbud til SEF Energi vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder SEF Energi A/S straks at gøre produkterne: ”Fastpris 3 måneder” og ” Fastpris 3 måneder vindstrøm” tilgængelige på virksomhedens hjemmeside www.sef.dk, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 5.                                                                                                 

11) Påbud til Syd Energi A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder Syd Energi Salg A/S straks at sikre at produkterne ”Intropris: Fastpris el Medvind 6 mdr.” og ”Fastpris el medvind – 36 måneder” er tilgængelige på virksomhedens hjemmeside www.se.dk, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 5, jf. stk. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

12) Påbud til Strømlinet A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder Strømlinet A/S staks at indberette produktet ”KlimaEl” til elpris.dk samt at oplyse om produktet ”FlexEl” på Strømlinet A/S’ egen hjemmeside, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 5, jf. stk. 8.  

 

Forsyningstilsynet påbyder Strømlinet A/S straks at indberette de gældende kWh-priser i forhold til produkterne ”Prisgaranti” og ”SpotEl” således, at der er overensstemmelse mellem KWh-priserne på Strømlinet A/S’ egen hjemmeside og elpris.dk, , jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 5, jf. stk. 8.  

 

13) Påtale til True Energy A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler overfor TrueEnergy ApS, at virksomheden ikke har haft indberettet deres skabelonafregnede produkt til elpris.dk samt manglende angivelse af priser for produktet på virksomhedens egen hjemmeside, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 5, jf. stk. 8.  

 

14) Påtale til Velkommen A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler overfor Velkomme A/S, at Velkommen A/S ikke har haft indberettet samtlige produkter og priser herpå til elpris.dk, som samtidig blev udbudt på Velkommen A/S’ egen hjemmeside, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 5, jf. stk. 8.

 

15) Påbud til Vindstød A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder Vindstød A/S straks at indberette produktet ”IntroVind” til elpris.dk samt straks at indberette de gældende kWh-priser i forhold til produkterne ”DanskVind”, ”FastVind”, ”SpotVind” og ”LokalVind”, således, at der er overensstemmelse mellem kWh-priserne på Vindstød A/S’ egen hjemmeside og elpris.dk, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 5, jf. stk. 8.

                                                           

16) Påbud til Ørsted Salg og Service A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder Ørsted Salg og Service A/S straks at indberettet produktet ”Basis El med fast pris – 36 måneder” til elpris.dk, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 5, jf. stk. 8.