Tilsyn i foråret 2020 vedrørende elhandelsvirksomhedernes indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet har i uge 15 til 17, 2020 gennemført et tilsyn af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh.

Afgørelserne kan findes her på siden under 'Hent fil'.

1) Påtale til AURA El-handel A/S vedrørende manglende produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for AURA El-handel A/S, at den gældende kWh-pris for otte produkter, der udbydes i Østdanmark ikke har været tilgængelige på virksomhedens egen hjemmeside på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 8. april 2020, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

 

2) Påtale til Blue Energy A/S vedrørende manglende indberetning til elpris.dk

Forsyningstilsynet påtaler over for Blue Energy A/S at produktet ”Blue Flex”, herunder priser og vilkår, ikke har været indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 7. april 2020 i overensstemmelse med § 72 a, stk. 5, jf. § 72 a, stk. 8, og § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

 

3) Påbud til Elektron ApS vedrørende manglende produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder Elektron ApS straks at sikre, at fem produkter er tilgængelige på virksomhedens hjemmeside med relevante og korrekte oplysninger, herunder priser og vilkår, og at der er overensstemmelse med oplysningerne indberettet til elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning:

 

4) Påtale til Energiselskabet Natur-Energi A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for Energiselskabet Natur-Energi A/S at produktet ”Natur-Energi Prisgaranti”, herunder priser og vilkår, ikke har været indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 8. april 2020 i overensstemmelse med § 72 a, stk. 5, jf. § 72 a, stk. 8, og § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet påtaler endvidere over for Energiselskabet Natur-Energi A/S, at den gældende kWh-pris for fire produkter ikke har været indberettet til elpris.dk den 8. april 2020 således, at der var overensstemmelse mellem produkternes kWh-pris på Energiselskabet Natur-Energi A/S’ egen hjemmeside og elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

 

5) Påtale til EWII Energi A/S vedrørende manglende indberetning til elpris.dk

Forsyningstilsynet påtaler over for EWII Energi A/S at produktet ”Fast Pris”, herunder priser og vilkår, ikke har været indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 20. april 2020 i overensstemmelse med § 72 a, stk. 5, jf. § 72 a, stk. 8, og § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

6) Påbud til ForskEl El A/S vedrørende manglende indberetning til elpris.dk

Forsyningstilsynet påbyder ForskEl El A/S straks at indberette produktet ”Velgørenhed Plus”, herunder priser og vilkår, til elpris.dk i overensstemmelse med § 72 a, stk. 5, jf. § 72 a, stk. 8, og § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

 

7) Påbud og påtale til GNP Energy Danmark A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder GNP Energy Danmark A/S straks at indberette produktet ”Sommer-el”, herunder priser og vilkår, til elpris.dk i overensstemmelse med § 72 a, stk. 5, jf. § 72 a, stk. 8, og § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

Tilsynet påbyder endvidere GNP Energy Danmark A/S straks at sikre, at produktet ”Ide-el” er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside med relevante og korrekte oplysninger, herunder priser og vilkår, og at der er overensstemmelse med oplysningerne indberettet til elpris.dk.

Tilsynet påbyder ydermere GNP Energy Danmark A/S straks at sikre, at der som minimum oplyses om sidste måneds gennemsnitlige spotpris for produkterne og ”Fordel Plus El” og ”Spot Nord” på egen hjemmeside, således at der er overensstemmelse med produkternes kWh-pris på elpris.dk.

Tilsynet påtaler over for GNP Energy Danmark A/S at produkterne ”Fordel Plus El”, ”Ide-el” og ”Spot Nord” ikke har været indberettet til elpris.dk den 21. april 2020.

 

8) Påbud til Hudya ApS vedrørende produktoplysninger på virksomhedens egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder Hudya ApS straks at opdatere kWh-prisen på egen hjemmeside for produktet ”Spot El” således, at der er overensstemmelse mellem produktets kWh-pris på Hudya ApS’ egen hjemmeside og elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

 

9) Påbud til Modstrøm Danmark A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder Modstrøm Danmark A/S straks at indberette de gældende kWh-priser til elpris.dk i forhold til produkterne ”SpotEl/Fravalgt servicepakke” og ”SpotEl – Prioritetspakken” således, at der er overensstemmelse mellem produkternes kWh-pris på Modstrøm Danmark A/S’ egen hjemmeside og elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet påbyder endvidere Modstrøm Danmark A/S straks at sikre, at der som minimum oplyses om sidste måneds gennemsnitlige spotpris for produktet ”Ren Spot” på egen hjemmeside, således at der er overensstemmelse med produktets kWh-pris på elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

 

10) Påtale til NettoPower ApS vedrørende manglende indberetning til elpris.dk

Forsyningstilsynet påtaler over for NettoPower ApS, at klimavarianten ”Strøm fra Danske Vindmøller”, herunder priser og vilkår, ikke har været indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 24. april 2020 i overensstemmelse med § 72 a, stk. 5, jf. § 72 a, stk. 8, og § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning. 

11) Påbud til Power4U ApS vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder Power4U ApS straks at sikre, at fire introduktionsprodukter er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside med relevante og korrekte oplysninger, herunder priser og vilkår, og at der er overensstemmelse med oplysningerne indberettet til elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning:

Forsyningstilsynet påbyder endvidere Power4U ApS straks at opdatere kWh-prisen på egen hjemmeside for produktet ”Flex4U” således, at der er overensstemmelse mellem produktets kWh-pris på Power4U ApS’ egen hjemmeside og elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

 

12) Påtale til SEF Energi A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for SEF Energi A/S, at de gældende kWh-priser for produkterne "El fast pris 12 måneder med Vindstrøm" og "El Standard Vindstrøm" ikke har været indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 8. april 2020 således, at der var overensstemmelse mellem produkternes kWh-pris på SEF Energi A/S’ egen hjemmeside og elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet påtaler endvidere over for SEF Energi A/S at produktet ”Fastpris 36 måneder” ikke har været tilgængelig på egen hjemmeside den 8. april 2020, jf.  § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

 

13) Påtale til SK Energisalg A/S vedrørende indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for SK Energisalg A/S at den gældende kWh-pris for produktet ”Listeprisen” ikke har været indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 7. april 2020 således, at der var overensstemmelse mellem produktets kWh-pris på SK Energisalg A/S’ egen hjemmeside og elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

 

14) Påbud til Strømlinet A/S vedrørende manglende indberetning til elpris.dk

Forsyningstilsynet påbyder Strømlinet A/S straks at indberette produkterne ”Prisgaranti” og ”SpotEl”, herunder priser og vilkår, til elpris.dk i overensstemmelse med § 72 a, stk. 5, jf. § 72 a, stk. 8, og § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

 

15) Påtale til Velkommen A/S vedrørende manglende produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påtaler over for Velkommen A/S, at den gældende kWh-pris for fireprodukter ikke har været opdateret på egen hjemmeside på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 20. april 2020 således, at der var overensstemmelse mellem produkternes kWh-pris på Velkommen A/S’ egen hjemmeside og elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

 

16) Påbud til Ørsted Privatsalg El & Gas A/S vedrørende manglende produktoplysninger på egen hjemmeside

Forsyningstilsynet påbyder Ørsted Privatsalg El & Gas A/S straks at sikre, at produktet ”Basis El – introduktionstilbud 3 mdr.” er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside med relevante og korrekte oplysninger, herunder priser og vilkår, og at der er overensstemmelse med oplysningerne indberettet til elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 5 og 8, samt § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.