TRE-FOR Elnet A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2018

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om indtægtsrammen for 2018

Forsyningstilsynet fastsætter hvert år en indtægtsramme til hver enkelt netvirksomhed på bagrund af netvirksomhedens aflagte reguleringsregnskab og reglerne i indtægtsrammebekendtgørelsen (BEK nr 969 af 27/06/2018). 19/08759