Udvikling i elpriserne i oktober kvartal 2002

Mest markant er, at spotpriserne er steget meget i oktober kvartal. Stigningen skyldes, at små vandreserver i Norge og Sverige presser priserne op

Notatet om elpriser er en orientering fra Energitilsynets sekretariat om elprisudviklingen for oktober kvartal 2002.

Mest markant er at spotpriserne er steget meget i oktober kvartal især i Østdanmark. Nordpool spotpriserne er således i Østdanmark steget med over 30 øre (200 pct.), og i Vestdanmark er de steget med 10 øre (50 pct.). Stigningen skyldes at de små vandreserver i Norge og Sverige presser priserne op. 3/1307-0300-0028

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.