Vejledning om "God Adfærd" i elforsyningen i overensstemmelse med loven

Energitilsynet tilkendegav med visse forbehold, at indholdet af Dansk Energis branchevejledning ”God Adfærd” generelt er i god overensstemmelse med elforsyningslovens krav om, at ydelser skal stilles til rådighed på gennemsigtige, rimelige, objektive og ikke-diskriminerende vilkår

Danske Energi har indsendt ny vejledning om "God Adfærd" til Energitilsynet den 2. april 2008. Energitilsynet fører tilsyn med energibranchens standardiserede vejledninger.

"God Adfærd" indeholder Dansk Energis anbefalinger til branchen om netselskabers og handelsselskabers forhold til forbrugeren, og beskriver kronologisk de emner, der vedrører kunderne - fra modtagelsen, over leveringsforløbet og til ophør (j. nr. 4/0720-0501-0007).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018