Vejledning om tarifering af kunder med solcelleanlæg taget til efterretning

Denne sag drejer sig om, at Dansk Energi har anmeldt en vejledning til tarifering af kunder med solcelleanlæg til Energitilsynet. Der er tale om en branchevejledning, som Energitilsynet fører tilsyn med og tager til efterretning.

Denne sag drejer sig om, at Dansk Energi har anmeldt en vejledning til tarifering af kunder med solcelleanlæg til Energitilsynet. Der er tale om en branchevejledning, som Energitilsynet fører tilsyn med og tager til efterretning. 

Dansk Energi har udarbejdet vejledningen, fordi foreningen har vurderet, at kunder med solcelleanlæg efter den nuværende tariferingsmodel, som er taget til efterretning af Energitilsynet ved møde d. 18. december 2012, ikke betaler for de omkostninger, som de som køberkategori giver anledning til, hvilket ikke er i overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser. 

Dansk Energis vejledning indeholder en nettarif, en rådighedsbetaling samt et særligt abonnement. Nettariffen betales af den leverede mængde elektricitet fra elnettet, og svarer til den normale nettarif efter den nuværende tariferingsmodel, og som alle andre kunder også betaler. Rådighedsbetalingen betales af den mængde elektricitet, som solcelleejerne forbruger direkte fra anlægget, og dækker de omkostninger netselskabet har ved, at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed. Endeligt indeholder vejledningen et særligt abonnement for solcellekunder, fordi disse kunder er forbundet med særlige administrative omkostninger for netselskabet. 

Energitilsynet har taget vejledningen til efterretning (j.nr. 13/03742).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018