Verdo Hillerød El-net A/S - indtægtsrammeudmelding for reguleringsårene 2005-2015

Energitilsynet har truffet afgørelse om de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for netvirksomheden.

Som led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet forud for hvert reguleringsår til hver enkelt netvirksomhed udmelde en ex ante (forventet) indtægtsramme for det kommende år samt en ex post (bagudrettet) reguleringspris for det foregående år.

Den bagudrettede indtægtsramme er et loft over de maksimalt tilladte driftsindtægter år for år i hver enkelt netvirksomhed.

Reguleringsprisen er den gennemsnitlige årlige indtægt, som netvirksomheden må opkræve hos kunderne. 12/09075