Vest Energi's fastsættelse af Tarm Elektricitetsværks nettarif

Sagen vedrører fastsættelsen af priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser efter elforsyningslovens § 70, og prisfastsættelsen af de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser efter lovens § 73. 

Energitilsynets hjemmel til at skride ind over for kollektive elforsyningsvirksomhedernes priser er i denne sag vurderet at være elforsyningslovens § 77, stk. 1. 2/4-1623