Vestjyske Net 60kV A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2016

Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2016

Som led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet forud for hvert reguleringsår til hver enkelt netvirksomhed udmelde en ex ante (forventet) indtægtsramme for det kommende år samt en ex post (bagudrettet) reguleringspris for det foregående år. 17/06907