Viby Net A/S og Brabrand Net A/S - Ansøgning om dispensation til forøgelse af indtægtsrammen

Viby Net A/S og Brabrand Net A/S har medio april 2002 ansøgt Energitilsynet om forhøjelse af selskabets omkostningsramme jf. §38 i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder mv.

Af ansøgningen fremgår det, at en stor del af selskabernes kunder aflæses kollektivt og dermed er repræsenteret ved færre målere end der er fysiske kunder. I benchmarkmodellen er det målere der dæmper effektivitetskravene. 3/1320-0302-0599 og 3/1320-0302-0600