Vores Elnet - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2019

Med denne afgørelse træffer Forsyningstilsynet afgørelse om indtægtsrammen for 2019. Indtægtsrammen udgør det højeste beløb, som netvirksomheden i et kalenderår kan oppebære som indtægt ved driften af netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet.

Indtægtsrammen består af summen af en omkostningsramme og en forrentningsramme, hvortil der foretages beløbsmæssige justeringer.

Forsyningstilsynet træffer samtidig med afgørelse om indtægtsrammen 2019 afgørelse om saldoen af netvirksomhedens differencer i 2019.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 51, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 2248 af 29. december 2020 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 5 i Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder nr. 969 af den 27. juni 2018 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af den 28. november 2018). 20/10956