Vurderingskriterier for køb af regionale eltransmissionsnet

Energitilsynet har godkendt et notat, der beskriver tilsynets generelle vurderingskriterier i forbindelse med Energinet.dks indregning af køb af regionale transmissionsselskaber

Energitilsynet har godkendt et notat, der beskriver tilsynets generelle vurderingskriterier mv. i forbindelse med Energinet.dks indregning af køb af regionale transmissionsselskaber.

Notatet er bl.a. udarbejdet for at sikre, at de berørte parter (Energinet.dk, de regionale transmissionsnet og Klima- og Energiministeriet) har kendskab til Energitilsynet rolle og principielle tilgang til disse spørgsmål. 4/0720-0200-0090

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.